Цей сайт використовує кукі

Ми використовуємо файли кукі, невеликий фрагмент даних, які браузер зберігає у вигляді тимчасових файлів для наступних запитів до сайту. За замовчуванням кукі дозволені. Натискаючи «Дозволити кукі», ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо встановити файли кукі у вашому браузері. Технічні файли кукі необхідні для базової функціональності сервісів Audatex.

1. Посібник користувача AudaNet (старий інтерфейс)

1. Архітектура рішень Audatex

Комплекс програмних продуктів Audatex працює з єдиною базою даних, в якій зберігається інформація щодо технологій ремонту транспортних засобів, норм часу, цін і т.п. Для роботи з даними створено спеціальні інтерфейси, серед яких:

 • AudaNet – веб-платформа, що дозволяє працювати зі справами, взаємодіяти між усіма учасниками процесу.
 • Qapter – модуль опису пошкоджень транспортного засобу за допомогою графічної оболонки.
 • AudaVIN – ідентифікація транспортного засобу за VIN-кодом.
 • AudaMobile – веб-платформа для використання на планшетах під керуванням iOS/Android.
 • AudaInsight – система звітності.
 • AudaBridge 3G – інтерфейс автоматизації взаємодії систем.

Інформація до бази даних надходить безпосередньо від виробників транспортних засобів, постачальників та імпортерів усього світу. Усі справи, які створюють та з якими працюють клієнти Audatex, також зберігаються у цій базі даних.

Також значно розширена система налаштування прав користувачів - в AudaNet можна встановлювати різні права, що не залежать одине від одного, права доступу на кожну операцію, що здійснюється з завданням: читання, пересилання, збереження і т.п.

2. Термінологія

 • Справа (case) – сукупність інформації, що відповідає даному конкретному страховому випадку та/або відновлювальному ремонту транспортного засобу. Справа складається з одного або кількох завдань, які обробляються відповідно до певних бізнес-процесів.
 • Завдання (task) - логічно завершена сукупність дій з обробки та доповнення інформації. Наприклад – завдання ідентифікації транспортного засобу та введення пошкоджень.
  Завдання може бути в одному з наступних станів – вхідне, відкрите, надіслане, закрите та архівне. Тільки відкрите завдання доступне для змін, решта відображаються в режимі «тільки для читання»
 • Комунікаційна платформа (flow processor) – механізм пересилання завдань між усіма учасниками процесу у межах однієї справи.
 • Об'єднання завдань (task merge) – об'єднання (злиття) інформації їх двох завдань (вхідної та відкритої), внаслідок чого у відкриту задачу додається інформація із вхідного завдання.
 • Бізнес-процес (business process) – сукупність кроків, відповідно до налаштувань певного користувача. Інтерфейс користувача AudaNet (а також B2B 3G) визначається бізнес-процесом, відповідно до якого обробляється завдання.
 • Бізнес-статус (business status) – значущий для користувача статус обробки завдання, наприклад – нове завдання, оброблено тощо.

3. Опис інтерфейсу AudaNet

3.1. Список справ

В верхней части списка дел находятся кнопки, по которым происходят переходы к разным спискам:

 • «Вхідні» - перехід до списку вхідних справ (завдань). У дужках вказано загальну кількість елементів у списку.
 • «Відкриті» - перехід до списку відкритих справ (завдань)."Відправлені" - перехід до списку відправлених справ (завдань).
 • «Закриті» - перехід до списку закритих справ (завдань).
 • «Архівні» - перехід до списку архівних справ (завдань). У цьому списку відображаються справи, архівовані з минулих версій ПО за певний період. Для перегляду вмісту цих справ, їх необхідно попередньо конвертувати, спочатку в «Закриті», де може їх можна переглянути та повторно відкрити у разі потреби.
 • «Історія» – справи за строком давності за певний період, їх можна переглянути та повторно відкрити у разі потреби.

В залежності від налаштування процесу та облікового запису деякі списки можуть відрізнятись.

Також у верхній частині відображається логін користувача, який зайшов до системи.

3.2. Налаштування списку завдань та пошук (фільтрація) за списком

Натискання на «шестерню» дозволяє вибрати колонки, що відображаються.

Пошук за списком здійснюється за допомогою натискання на "лупи". Список полів у формі пошуку залежить від відображених колонок. Для пошуку в частині рядка можна використовувати «*», наприклад, для пошуку всіх справ, у яких номер починається з 1, у полі «Номер справи» необхідно ввести «1*», якщо необхідно шукати всі номери справ, що містять «1». необхідно ввести "*1*".

Ознакою увімкненого пошуку (фільтра) є кнопка його вимкнення.

3.3. Операції зі списком

У верхній частині таблиці розташовані кнопки:

 • Створення нової справи (завдання)
 • Розблокування справи
 • Експорт списку в Excel
 • Оновлення вмісту списку

Список завдань (справ) має табличну форму, одному завданню відповідає один рядок. Кількість рядків на одній сторінці та навігація по сторінках здійснюється за допомогою елементів керування у правій частині таблиці. Порядок колонок, їх ширину та сортування можна змінити, перебуваючи у табличній формі за допомогою миші, клацаючи по заголовках колонок.

Колонка "Дії" відображає піктограми, які дозволяють відкрити завдання, переслати завдання, перепризначити або роздрукувати звіт за завданням. Відкрити завдання також можна подвійним клацанням миші по ньому.
Залежно від типу завдання (списку відображення), дії можуть бути різними.
Якщо цієї колонки немає в таблиці – натисніть на «шестерню» та виберіть її відображення у списку.

3.4. Операції (дії) із завданнями

Для вхідних завдань доступні такі дії:

 • Відкрити завдання для перегляду
 • Відхилити завдання
 • Прийняти завдання (об'єднати із відкритим)
 • Роздрукувати звіт по справі

Якщо це визначено бізнес-процесом та дозволено правами доступу, то в будь-якому списку завдань можна побачити результат роботи автоматичної перевірки правил (AudaAudit), обравши відповідну колонку у списку.

Для закритих завдань доступні такі дії:

 • Відкрити завдання для перегляду
 • Повторно відкрити завдання (зробити завдання доступним для редагування)
 • Роздрукувати звіт із завдання

Якщо задача була створена в Aurora, то для роботи з нею в AudaNet необхідно зробити конвертацію (ніяких інших дій для такого завдання зроблено бути не може). Вікно, що дозволяє виконати конвертацію, з'являється автоматично при спробі відкриття завдання такого типу. При цьому, також, можна змінити номер справи.

При спробі надіслати завдання відкривається вікно, в якому необхідно вибрати одержувача, визначити, які калькуляції та вкладення мають бути переслані, а також можна залишити коментар. Вибір одержувача наведено нижче.

При зміні власника завдання, у вікні необхідно вибрати нового власника, а також можна залишити коментар, пов'язаний з цією операцією.

При роздрукуванні звіту по задачі, у вікні можна вибрати тип звіту, його параметри, а також автоматично зберегти отриманий звіт у вигляді вкладення завдання.

Якщо з якихось причин обробляти завдання не потрібно, його можна відхилити з відповідним коментарем.

Якщо у користувача в даній справі вже існує відкрите завдання, то при прийнятті завдання запускається механізм об'єднання інформації (перелік полів залежить від налаштувань компанії) – частина полів із вхідного завдання буде скопійована у відкрите завдання. При цьому інформація у відповідних полях відкритого завдання буде перезаписана інформацією із вхідного завдання.

Якщо користувач не має відкритого завдання у цій справі, то вхідне завдання перейде до списку відкритих без будь-яких змін.

Після операції прийняття завдання зникає зі списку «Вхідні».

Відкриття закритої справи відбувається при натисканні на відповідну іконку, при цьому справа (завдання) переміщується до списку відкритих.

3.5. Створення нової справи

Під час створення нової справи з'являється сторінка, на якій потрібно вказати номер справи та VIN-код транспортного засобу. Саме створення справи відбувається при натисканні кнопки «Зареєструвати справу» - при цьому створюється справа і одне (відкрите) завдання в ньому. Якщо створювати справу немає необхідності – потрібно натиснути кнопку «Додому».

Вміст цієї сторінки (як і інших) залежить від бізнес-процесу та налаштувань компанії/користувача, тому може відрізнятися від наведеного вище.

Червоним трикутником позначаються обов'язкові заповнення поля.

Нижче наведено опис сторінок з прикладу обробки страхового випадку, пов'язаного з транспортним засобом.

3.6. Справа, загальні принципи роботи зі справами

Призначення сторінки:

 • Опис адміністративних даних справи загалом.

Основні поля:

 • Номер справи – містить номер страхової справи.
 • Номер страхового полісу – містить номер страхового полісу.
 • Вид страховки – містить вид страховки.

Робота із завданням відбувається шляхом внесення інформації в поля, розташовані на послідовно розміщених сторінках.

Якщо при спробі переходу до наступної сторінки не були заповнені обов'язкові поля (виділені червоним трикутником), то система повідомить про помилку, перехід на наступну сторінку буде заблоковано.

Збереження даних відбувається автоматично при переходах між сторінками або примусово при натисканні на піктограму з «дискетою».

Також, на закладці «Справа» можна закрити всю справу, для цього необхідно натиснути кнопку з «замком». При цьому завдання зникає зі списку Відкриті, і з'являється у списку Закриті.

3.7. Власник ТЗ

Призначення сторінки:

 • Дані щодо власника транспортного засобу.

Поля:

 • Країна – країна реєстрації власника ТЗ.
 • Компанія-власника ТЗ – назва організації (юридичної особи), якій належить ТЗ.
 • ІПН/ЄДРПОУ – ідентифікатор юридичної або фізичної особи.
 • Ім'я власника ТЗ – ім'я власника ТЗ.
 • Прізвище власника ТС – прізвище власника ТС.
 • Адреса електронної пошти – контактна адреса електронної пошти.
 • Номер телефону – контактний номер, зазвичай – мобільний. Рекомендується записувати номер у повному форматі, наприклад +3804412345678.

Коментар – коментар щодо власника ТЗ.

3.8. Дані транспортного засобу

Призначення сторінки:

 • Ідентифікація транспортного засобу

Поля:

 • VIN – унікальний номер транспортного засобу.
 • Виробник – виробник ТЗ, бренд. Якщо виробник відсутній у списку, його можна ввести вручну в розділі «Фантомний ТЗ». При цьому модель та модифікація також вводяться вручну у відповідних полях цього розділу.
 • Модель – модель ТЗ.
 • Модифікація – підмодель ТЗ, комплектація.
 • Передача ТЗ СТО – дата та час надходження ТЗ на СТО (момент передачі ключів уповноваженою особою співробітнику СТО).
 • Держ. номер – номерний знак ТЗ.
 • Рік випуску – рік випуску ТЗ відповідно до технічного паспорта.
 • Дата реєстрації – дата реєстрації ТЗ відповідно до технічного паспорта.
 • Об'єм двигуна – об'єм двигуна в кубічних сантиметрах відповідно до технічного паспорта.
 • Пробіг – пробіг ТС в кілометрах.
 • Колір ТЗ – вибирається основний колір, найближчий до кольору ТЗ.
 • Коментар – коментар щодо ідентифікації транспортного засобу.

Дана сторінка дозволяє здійснити ідентифікацію транспортного засобу вручну або за допомогою VIN-запиту, а також переглянути історичні дані щодо цього ТЗ.

3.9. Поля введення дати та часу

Під час введення дати та/або часу з'явиться спливаюче вікно з календарем, де можна вибрати дату та час, або натиснути на відповідну кнопку для вибору поточної дати та часу.

3.10. Пригода

Призначення сторінки:

 • Опис події/інциденту, у якому постраждав ТЗ.

Поля:

 • Дата ДТП – дата дорожньо-транспортної пригоди.
 • Область – регіон, у якому сталося ДТП.
 • Коментар – коментар щодо події.

3.11. Огляд

Призначення сторінки:

 • Дані огляду ТЗ експертом-оцінювачем.

Поля:

 • Дата огляду – дата огляду ТЗ експертом.
 • Країна – країна проведення огляду.
 • Область – область проведення огляду.
 • Місто – населений пункт, у якому було проведено огляд.
 • Вулиця – вулиця, чи назва місцевості проведення огляду.
 • Номер будинку – найближчий номер будинку, або орієнтир біля проведення огляду.
 • Індекс – поштовий індекс.
 • Коментар – коментар щодо проведеного огляду.

Ця сторінка призначена для заповнення експертами-оцінювачами.

3.12. Вкладення

Призначення сторінки:

 • Збереження пов'язаних із завданням (справою) файлів.

AudaNet дозволяє класифікувати вкладення, розбивати їх у смислові групи.

Для завантаження вкладень необхідно вибрати категорію та натиснути кнопку «Додати»

У вікні виберіть одну або кілька фотографій, після чого натисніть кнопку «Відкрити»

Вкладення з однієї категорії в іншу можна переносити способом перетягування (drag and drop), попередньо позначивши галочкою відповідні вкладення

Для зміни назви вкладення, необхідно натиснути на відповідну кнопку та ввести нову назву

Для виклику графічного редактора необхідно натиснути на кнопку «Редагувати» під відповідною фотографією і у вікні скористатися штатними функціями редактора, після чого натиснути на кнопку «Зберегти» у вигляді дискети

Для видалення або завантаження вкладень існують відповідні кнопки «Видалити вибрані» та «Завантажити всі зазначені»

 • Деякі старі браузери не підтримують механізм завантаження вкладень (браузер IE6, IE7, IE8, IE9)
 • Якщо ваш браузер не завантажує вкладення – використовуйте інший або оновіть свій до новішої версії
 • Максимальний розмір одного вкладення для категорій - трохи більше 15 МБ.
 • Максимальний розмір вкладення категорії «Інші документи» - не більше 1МБ
 • Максимальний розмір вкладення категорії «Скановані зображення» - не більше 60МБ
 • Кількість вкладень, які можна завантажити за один раз необмежено

3.13. Фінанси

Назначение страницы:

 • Параметры задачи, связанные с финансами.

Поля:

 • Условия сотрудничества – выбор договора (коммерческих условий), на основании которого взаимодействуют стороны.
 • Контролируемое дело – в случае установки, после пересылки задачи, СТО/эксперт не сможет изменять значения полей на этой странице (кроме курса евро).
 • Валюта – валюта расчётов.
 • Курс обмена – указывается, сколько гривен стоит 1 евро. Курс евро необходимо вносить с запятой «,» в качестве разделителя целой и дробной частей.
 • НДС – необходимо ли учитывать НДС в расчётах.
 • Способ платежа – способ платежа контрагентом на СТО.
 • Единицы измерения длительности работ – базовая единица длительности работ, используемая в расчётах.
 • Метод расчёта покраски – выбор метода, с помощью которого вычисляется стоимость окрашивания деталей.
 • Стоимость часа покраски – стоимость одного часа работ, связанных с окрашиванием.
 • Стоимость класса 1-4 – стоимость работ, в зависимости от степени сложности работы (1 – простая работа, 4 – сложная)
 • Дополнительные коды – различные модификаторы расчёта.

3.14. Калькуляция, ввод повреждений

Призначення сторінки:

 • Опис пошкоджень, генерування та порівняння калькуляцій.

Поля:

 • Мова – мова калькуляції.
 • Назва калькуляції – текст, що у назві калькуляції.
 • Титульний лист – наявність та вміст титульного листа калькуляції.
 • Калькуляція по склу – наявність та спосіб генерування окремого розділу калькуляції, що містить скляні роботи та матеріали.
 • Виведення часу робіт – базова одиниця тривалості робіт, зазначена у калькуляції.
 • Порядок виведення даних – порядок, у якому генеруються розділи калькуляції.
 • Опис робіт – ступінь деталізації опису робіт.
 • Відображати у калькуляції – вказує, чи має містити калькуляція час та/або вартість робіт.
 • Вартість робіт, фарбування, запчастин – вказує, чи включати до калькуляції відповідні дані.
 • Коментар – коментар щодо калькуляції.

Введення пошкоджень здійснюється за допомогою натискання кнопки «Опис пошкоджень (QAPTER)» на вкладці «Калькуляція». При цьому відбувається запуск Qapter у новому вікні. Якщо модель ТЗ не вибрано, то замість кнопки відображається відповідне повідомлення.

3.15. Калькуляція, розрахунок

Для розрахунку калькуляції необхідно натиснути кнопку «Розрахувати». Після цього створюється нова калькуляція, вона додається у таблицю калькуляцій. У правій частині таблиці розташована кнопка, що дозволяє переглянути та завантажити калькуляцію у форматі PDF.
Після розрахунку калькуляції блокуються для змін такі поля:

 • Номер справи
 • Виробник ТЗ
 • Модель ТЗ
 • Модифікація ТЗ
 • Передача ТЗ СТО

Щоб зберегти/роздрукувати PDF, необхідно розташувати вказівник миші ближче до нижнього краю вікна з PDF-документом, і вибрати відповідну дію у спливаючому меню. Це меню доступне під час використання AdobeAcrobatReader.

3.16. Калькуляція, робота з альтернативними запчастинами

Для розрахунку з використанням довідника альтернативних запчастин необхідно натиснути кнопку «AudaOptima».

При створенні калькуляції за допомогою AudaOptima створюється дві калькуляції – одна з використанням оригінальних запчастин, друга – з використанням альтернативних. У таблиці вона виділена символом "зірочка".

3.17. Калькуляція, порівняння калькуляцій

Якщо в задачі є кілька калькуляцій, їх можна порівняти і отримати результат порівняння в табличній формі, з виділенням змінених позицій.

Для порівняння необхідно за допомогою клацання миші виділити базову калькуляцію і вибрати за допомогою галочок одну або кілька калькуляцій, з якими буде зроблено порівняння.

Жовтим кольором виділяються змінені позиції, червоним – віддалені.

3.18. Резюме справи, операції із завданням

Призначення сторінки:

 • Резюме по справі (дублює основні поля інших сторінок), параметри бізнес-процесу, загальні операції із завданням.

Поля:

 • Бізнес-статус – статус цього завдання у бізнес-процесі.
 • Початок ремонту – дата та час надходження ТЗ у ремонтний цех.
 • Закінчення ремонту – дата та час закінчення робіт із ТЗ.
 • Повернення ТЗ клієнту – дата та час передачі ТЗ клієнту (момент передачі ключів).

Сторінка «Резюме справи» дозволяє побачити на одній сторінці найбільш суттєву інформацію щодо завдання (справи), список подій, а також вчинити із завданням допустимі дії. Перелік дій, що залежать від стану завдання (вхідне, відкрите, закрите тощо):

 • Пересилання завдання
 • Прийняття завдання
 • Відгук завдання
 • Закриття завдання (справи)

Операції збереження завдання та формування звіту за завданням у PDF-форматі доступні завжди.

3.19. Пересилання завдання

При натисканні на кнопку надсилання завдання (цілком аналогічна операція доступна зі списку завдань), у спливаючому вікні необхідно вибрати одержувача. Це можна зробити, почавши писати його логін (після чого вибрати одержувача в списку), або скористатися пошуком.

Якщо завдання надійшло ззовні, поле логіна буде заповнено автоматично.

При надсиланні завдання копія зберігається у списку «Відправлені» і, залежно від бізнес-процесу, завдання може зникнути з «Відкритих».

Пересилання завдання супроводжується повідомленням одержувача за допомогою електронної пошти.

Для пошуку одержувача завдання необхідно вибрати вид одержувача (організація або особа), а також одну з форм взаємовідносин з одержувачем.

Хоча б один із селекторів (Вид/Відносини) має бути обраний, у разі вибору «Все» в обох селекторах пошук працювати не буде.

Для вибору одержувача необхідно клацнути мишею по ньому.

3.20. Результат роботи AudaAudit

На вкладці «Резюме справи» можна ознайомитися з результатом роботи AudaAudit (якщо це дозволено правами доступу та бізнес-процесом), відкривши відповідний звіт.

3.21. Режим «тільки для читання»

Якщо завдання знаходиться в режимі «лише для читання», всі поля введення заборонені до редагування.

Контакти

ТОВ «Аудатэкс Україна»

UNIT.City
вул. Дорогожицька 3, корпус B10, 6-й поверх
04119, Київ, Україна

04119, Київ, а/с -150

Тел. +380 44 364 5865
axua@audatex.ua